سوالات متداول

غرفه نمایشگاه مجازی، دقیقا مشخصات یک غرفه در نمایشگاه های واقعی را دارا بوده اما با این مزیت که بازدیدکنندگان قادر می باشند با استفاده از کامپیوتر و لپ تاپ، بدون خارج شدن از محل خود از غرفه ها بازدید بعمل آورند.
پلتفرم IranYes تمامی سیستم ها و موبایل را پشتیبانی می نماید. با اتصال به اینترنت می توانید با استفاده از هر نوع دستگاه و موبایل از نمایشگاه مورد نظر خود و غرفه های موجود در آن بازدید نمایید.